Innovecs na konferencji Infoshare 2023. Jak wygląda rynek technologiczny w regionie CEE?

31 maja, 2023 4 min read

W dniach 24 i 25 maja 2023 roku, Innovecs miało przyjemność uczestniczyć w konferencji Infoshare – jednej z najważniejszych konferencji technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Kontynuując swoją ekspansję w Polsce, Rumunii i na Węgrzech, odwiedziliśmy Gdańsk już po raz drugi, tym razem pełniąc rolę Złotego Partnera konferencji.

Podczas Infoshare, AmberExpo jest miejscem spotkań ekspertów branżowych, liderów opinii i innowatorów, którzy omawiają ewoluujący ekosystem technologiczny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przeanalizujmy więc najważniejsze tematy, które poruszano podczas konferencji, w tym rolę sztucznej inteligencji, znaczenie etyki w technologii oraz moc danych w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Przemiany w przemyśle technologicznym dzięki sztucznej inteligencji

Nie jest niespodzianką, że podczas tegorocznej edycji Infoshare, sztuczna inteligencja stała się głównym tematem, podkreślając swój – niewątpliwie ogromny – wpływ na branżę tech. Postępy w dziedzinie AI nie tylko zmieniają sposób pracy poprzez automatyzację różnych procesów, ale również jej wdrożenie staje się już koniecznością dla firm, które chcą zachować konkurencyjność.

Jednym z ważnych innowacyjnych rozwiązań omawianych na konferencji było wykorzystanie AI w procesach QA. Nowoczesne narzędzia upraszczają testowanie regresywne, wykrywa, a nawet eliminuje błędy oraz skraca czas testowania. Tak więc, jak można było wnioskować z przemówień światowej sławy ekspertów, AI to przyszłość nie tylko samego programowania, ale także obszaru związanego z testami

Jednak patrząc na sztuczną inteligencję z innej perspektywy, jej dynamiczny rozwój budzi wiele kontrowersji związanych z normami etycznymi. Wielu ekspertów podkreślało znaczenie wdrażania rozwiązań technologicznych zgodnych z zasadami etyki i prawa, aby zminimalizować potencjalne ryzyko wystąpienia problemów związanych z algorytmami.

W rozmowach o AI często dyskutowano także o transparentności. Istotne jest, aby mieć jasność w procesach podejmowania decyzji przez systemy AI, zrozumieć, w jaki sposób szukają rozwiązań. Kwestia odpowiedzialności za rozwiązania proponowane przez sztuczną inteligencję również odegrała istotną rolę w prezentacjach panelowych.

Jak więc znaleźć równowagę między wykorzystywaniem w pełni możliwości, które daje nam AI, a zachowaniem etyki i transparentności pracy? 

Jako menadżer pracujący nad wielowymiarowymi projektami, naprawdę postrzegam AI jako cennego pomocnika, ale nigdy nie powiedziałbym, że zastąpi on człowieka. Deweloperzy w moim zespole chętnie korzystają z inteligentnych rozszerzeń do generowania i autouzupełniania kodu, testów jednostkowych i wykrywania błędów. Sam osobiście w pełni to wspieram – innowacje to dokładnie to, do czego dążymy i czego poszukujemy w Innovecs! Ale nie możemy zapomnieć, że chatboty są nadal tylko narzędziami – brakuje im złożoności myślenia, a także praktycznej wiedzy i kreatywności, które są w programowaniu niezbędne. Muszę również dodać, że oprogramowanie, które tworzymy, ma na celu zaspokajanie ludzkich potrzeb i pomaganie ludziom w życiu codziennym. W związku z tym prawdziwy pierwiastek ludzki jest składową sukcesu każdego z naszych produktów.
Andrii Poddubnyi
Software Development Director

Automatyzacja procesów: wzrost efektywności

Oprócz możliwości, jakie daje AI w kodowaniu, jednym z jej najbardziej omawianych zastosowań była automatyzacja procesów biznesowych. Integracja narzędzi automatyzacyjnych bez wątpienia rewolucjonizuje branżę technologiczną, prowadząc do usprawnienia przepływu informacji i poprawy efektywności działań strategicznych. Poprzez wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmniejszają koszty operacyjne i osiągają wyższe poziomy produktywności.

Wykorzystywanie chatbotów i wirtualnych asystentów stało się też powszechnością w dziedzinie client supportu. Te inteligentne systemy mogą odpowiadać na powtarzające się zapytania, pozwalając zasobom ludzkim na skoncentrowanie się na rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych problemów. 

Robotyzacja procesów biznesowych (RPA) była kolejnym istotnym tematem dyskusji. RPA polega na wykorzystaniu botów do automatyzacji zadań tradycyjnie wykonywanych przez ludzi. Dzięki niej firmy mogą znacząco zminimalizować błędy procesowe, poprawić dokładność i zwiększyć efektywność operacyjną. RPA znalazła zastosowanie w obszarach takich jak wprowadzanie danych, przetwarzanie faktur i generowanie raportów, oszczędzając zarówno cenny czas, jak i zasoby.

Korzyści z automatyzacji procesów to też coś więcej niż tylko szybsze wykonywanie prostych zadań. Pozwalając robotom na wykonywanie powtarzalnych, często żmudnych czynności, firmy mogą wyzwolić potencjał swoich pracowników do zaangażowania się w działania o wyższej wartości dodanej. Ludzie mogą przekierować swoje wysiłki na inicjatywy strategiczne, takie jak wprowadzanie innowacji, rozwiązywanie złożonych problemów, czy rozwijanie kreatywności. Działania tego typu pozwalają przedsiębiorstwom pozostawać konkurencyjnymi i dostosowywać się do szybko zmieniających się wymagań rynku.

A jak automatyzacja wpływa na procesy rekrutacyjne?

Szybkość, efektywność i elastyczność są kluczowe w nowoczesnej rekrutacji. Z mojego punktu widzenia systemy oparte na sztucznej inteligencji pozwalają nam szybko przeglądać dużą liczbę zgłoszeń, identyfikować najlepszych kandydatów i podejmować szybkie decyzje, co daje nam przewagę nad konkurencją w pozyskiwaniu najlepszych specjalistów. Ale nie chodzi tutaj tylko o usprawnianie procesów, ale także oszczędzanie cennego czas naszego zespołu, dzięki czemu może się on skupić się na takich działaniach, jak budowanie relacji, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i ocenianie, czy dana osoba będzie odpowiednio dopasowana do naszej kultury firmowej. Uważam, że to klucz do utrzymania naszej wysokiej pozycji w branży.
Oksana Verbynets
Lead Recruiter

Elastyczna praca – nowa normalność

W ostatnich latach świat doświadczył znaczącej zmiany w dynamice pracy, a praca zdalna i hybrydowa zdobywają popularność we wszystkich branżach. Ten trend został dodatkowo przypieczętowany przez wprowadzanie elastycznych rozwiązań przez globalne korporacje, które coraz przykładają coraz więcej uwagi do work-life balance. Oczywiście zmiany te wiążą się zarówno z wieloma możliwościami, jak i wyzwaniami, o których chętnie rozmawiano podczas konferencji. 

Jednym z głównych tematów dyskusji między firmami a uczestnikami było przyciąganie najlepszych talentów poprzez elastyczność. Zwiększająca się liczba profesjonalistów poszukujących równowagi między pracą a życiem oraz możliwością pracy zdalnej sprawiła, że firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zdały sobie sprawę z ogromnego znaczenia oferowania elastycznych warunków pracy. Eksperci prezentowali strategie takie jak nienormowane godziny pracy, opcje pracy zdalnej i modele hybrydowe. Oferując powyższe opcje, firmy mają szansę wypozycjonować się jako atrakcyjni pracodawcy i pozyskiwać najlepszych specjalistów, którzy cenią sobie modele zgodne z ich indywidualnymi potrzebami.

Efektywna współpraca w środowiskach zdalnych i hybrydowych była kolejnym istotnym tematem. Ponieważ zespoły działają w rozproszonych lokalizacjach, eksperci technologiczni mówili o strategiach zapewniających płynną komunikację, dzielenie się wiedzą i mądre zarządzanie projektami. Dyskutowano o wdrażaniu narzędzi – często wykorzystujących sztuczną inteligencję – ułatwiających efektywną pracę zespołową. Ponadto mówcy podkreślali znaczenie budowania kultury zaufania, odpowiedzialności i otwartej komunikacji, aby utrzymać spójność zespołu i wysoką wydajność.

W ostatnich latach praca zdalna stała się ważnym elementem strategii HRowej sektora technologicznego, a rynek polski nie jest wyjątkiem. Jako liderka ds. Rekrutacji IT często widzę, że kandydaci wybierają różne style pracy. W Innovecs dajemy naszym nowym członkom zespołu możliwość wyboru preferowanego środowiska pracy. Czy to zdalnie, hybrydowo czy w biurze, promujemy kulturę zaufania, współpracy i dbamy o wygodę i produktywność.
Oksana Verbynets
Lead Recruiter

Mądry Employer Branding a wizerunek pracodawcy

Dobra prezentacja na wydarzeniach networkingowych, takich jak Infoshare, pozwala firmom nie tylko zaprezentować swoją ekspertyzę, ale także służy jako potężne narzędzie do mądrego budowania employer brandingu.

Warto zwrócić uwagę na możliwości skutecznego komunikowania kultury firmowej, wartości i misji, a także perspektyw dla przyszłych pracowników.

Jednak oprócz pokazania się przed potencjalnymi kandydatami i partnerami biznesowymi, Infoshare daje firmom unikalną szansę pozyskania cennych danych, które stały się nową walutą ery cyfrowej. Wielu ekspertów podkreślało znaczenie danych w podejmowaniu decyzji biznesowych. Poprzez zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych rynkowych, firmy mogą uzyskać cenne wnioski dotyczące różnych aspektów swojej działalności.

Jednym z obszarów, w którym dane mogą znacząco przyczynić się do budowania marki pracodawcy, jest zrozumienie zachowań klientów. Analizując dane dotyczące specjalistów technologicznych (takich jak doświadczenie, tech stack, preferowany tryb pracy) zgromadzone na konferencji, łatwiej jest zidentyfikować wzorce i szersze trendy. Wszystkie powyższe informacje mogą być wykorzystane do zbudowania strategii employer brandingu i wzbogacenia jej o dogłębne zrozumienie grupy docelowej.

Olha Boiko, VP of Global Employer Branding w Innovecs, również podkreśla znaczenie naszej obecności na konferencji.

Dla firmy takiej jak Innovecs, której stałym celem jest zarówno innowacyjność, jak i inspirowanie i troska o nasz zespół, gromadzenie wiedzy na temat rynku jest niezwykle istotne. I chyba nikogo nie zaskoczy fakt, że najbardziej adekwatne dane pochodzą bezpośrednio od samych specjalistów! Dlatego zawsze jesteśmy otwarci na nawiązywanie kontaktów, dyskusje i poszukiwanie nowych punktów styku między naszą firmą a uczestnikami konferencji. To oni doskonale pokazują, jak naprawdę wygląda rynek, dostarczając nam informacji na temat ich oczekiwań i aspiracji. Nie możemy się już doczekać otwarcia stanowiska Innovecs na Infoshare 2024!
Olha Boiko
VP of Global Employer Brand & Marketing

Podsumowując, trudno nie zgodzić się z Olhą! Od ogromnej mocy nowych technologii, aż po rolę danych w podejmowaniu decyzji biznesowych, Infoshare rzuca nowe światło na najważniejsze trendy kształtujące branżę.

Dziękujemy wszystkim za niesamowite 2 dni i mamy nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku!

Sylwia Nowińska
Senior Marketing & PR Communications Manager
ZNAJDŹMY IDEALNĄ PRACĘ DLA CIEBIE